Программное обеспечение предназначено для оптимизации операционной системы и восстановления производительности компьютера. Программа время от времени проверяет ОС, выявляет проблемы и автоматически удаляет их. Программа состоит из 3 подпрограмм, но в архиве содержится SN. для основной подпрограммы.

Ծրագիրը նախատեսված է օպերացիոն համակարգը օպտիմալացնելու և համակարգչի արագագործությունը վերականգնելու համար: Ըստ մեր կարգավորման ծրագիրը ժամանակ առ ժամանակ ստուգում է ՕՀ-ը, հայտնաբերում առաջացած խնդիրները և ավտոմատ կերպով վերացնում: Ծրագիրը վճարովի է, այն բաղկացած է 3 ենթածրագրերից, սակայն արխիվում առկա է SN: հիմնական ենթածրագրի համար:

скачать с яндекс диска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *