DjVu Reader

Ինչպես բացել DjVu ֆորմատի գրքերը?

DjVu Reader-ծրագիր DjVu ֆորմատի ֆայլեր կարդալու համար: Հնարավորություններ-ապահովում է մեկ եւ երկէջանի ռեժիմներ, նյութը կարդալու համար, կոնտրաստի եւ լուսավորության կարգավորում, էջերի ինդեքսացիա:

скачать с яндекс диска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *