Mozilla Firefox-ի մասին: Շատ արագ աշխատող բրոուզեր է: Կառուցված է Mozilla շարժիչի հիման վրա և թույլատրում է վեբ էջերը նայել մեկ բազմապատուհան միջավայրում: Կարելի է շատ արագ փոփոխել միջավայրը. կոճակներն ու ղեկավարման այլ տարրերը կարելի է պարզապես մկնիկով քաշել պահանջված տեղը: Ի դեպ, աշխատանքի արագությունը երևում է ոչ միայն վեբ էջերը դիտելիս, այլև ծրագրի պատմության կամ ընտրանքների մեջ որոնելիս:

О Mozilla Firefox

Очень быстрый браузер. Построен на движке Mozilla и позволяет просматривать веб-страницы в одной мультимедийной среде. Можем ли мы изменить окружающую среду очень быстро? Кнопки и другие элементы управления можно просто перетащить в нужное место. Кстати, скорость работы видна не только при просмотре веб-страниц, но и при поиске истории или параметров программы.

скачать с яндекс диска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *