WinRAR 3.93 RU (32bit)

WinRar — одна из самых популярных программ архивирования. В программе реализована полная поддержка форматов ZIP и RAR, а также реализованы форматы CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Он имеет возможность создавать SFX-архивы, предоставлять возможность добавлять информацию для восстановления, добавлять комментарии, сохранять архивы от изменений, делиться архивами с несколькими томами (могут быть созданы с размером или размером исходного размера), а также «оригинальностью» — проверить наличие электронных подписей. Максимальный размер файла ограничен только возможностями операционной системы, которые можно использовать для длинных имен файлов. Программа проста в освоении и имеет комфортную обстановку. Интегрирован с Windows Shell.

WinRar — ամենահայտնի արխիվացնող ծրագրերից է: Ծրագիրն իրականացնում է ZIP և RAR ֆորմատների ամբողջական սպասարկում, ինչպես նաև իրականացնում է CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z ֆորմատների ապափաթեթավորում: Ունի ինքն իրեն ապափաթեթավորվող (SFX) արխիվներ ստեղծելու հնարավորություն, վերականգնման համար տեղեկատվության ավելացման հնարավորություն, մեկնաբանություններ ավելացնելու հնարավորություն, արխիվները փոփոխումից պաշտպանելու հնարավորություն, արխիվները մի քանի հատորների բաժանելու հնարավորություն (կարելի է ստեղծել նշված չափսերով կամ սեփական նշանակմամբ չափսերով հատորների), ինչպես նաև «օրիգինալությունը» ստուգելու համար էլեկտրոնային ստորագրություններ ստեղծելու հնարավորություն: Ֆայլի առավելագույն չափսը սահմանափակվում է միայն կախված օպերացիոն համակարգի հնարավորություններից, հնարավոր է օգտագործել ֆայլերի երկար անվանումներ: Ծրագիրը հեշտ է յուրացնել և ունի հարմարավետ միջավայր: Ինտեգրվում է Windows shell-ին:

скачать с яндекс диска

Один комментарий к “WinRAR 6.11 RU (32bit)”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *